Tools

Staat jouw vraag er niet bij?
Millieucentraal.nl biedt ook veel informatie en hulp, evenals het Energieloket in jouw gemeente.
Je kunt je vraag ook stellen aan service@energiesamenfoodvalley.nl.

Inhoudsopgave

Data en tools van de energietransitie

Onderstaand zijn handige websites die ook wij gebruiken om inzicht te krijgen in de voortgang van de energietransitie en om goed advies te kunnen geven voor energiebesparing en -opwek.

Klimaatmonitor – cijfers en kengetallen rondom energietransitie op een rij
Energie in Nederland – totaalcijfers van energieproductie en uitstoot in Nederland in infographics
Energieopwek – live teller en hernieuwbare opwek per dag/maand/jaar
Waarstaatjegemeente – per gemeente verschillende onderwerpen vergelijken met landelijke gemiddeldes
Allecijfers.nl – CBS gegevens en statistieken van gemeenten, wijken en buurten
Nationale Energieatlas – kaarten van energielabels en opwek
EP-online – database van alle energielabels zoekbaar op postcode en BAG nummer
Ede in Cijfers – hier zijn monitoren en databanken op wijk-, buurt- en stadsniveau binnen Ede te vinden

Verbeter je huis – biedt bondig en kort overzicht van investeringen en besparingen
Digipepsis – platform met veel kengetallen van de meeste duurzame maatregelen
Pdok viewer – ruim 100 datasets en kaarten, van asbest tot drone no-fly zones
Bagviewer – gebouwgegevens opzoeken
ThermoGIS – kaarten met geothermisch potentieel
Wijkpaspoort.vng.nl – informatie over energielabels, verbruik en woonvoorraad.
Leefbaarometer.nl– de leefbaarheidscore voor wijken
CO2 emissiefactoren – biedt een overzicht en instrumenten m.b.t. CO2 emissies
De Gebouwde Omgeving – kaarten met informatie over energie en koppelkansen
Postcoderoos kaart – voor de aanvraag van postcoderoosprojecten kan een kaart met gemarkeerde postcodegebieden worden aangemaakt
Wkotool – controle of bodemwarmte mag, berekening van de kosten en terugverdientijd

Energiebesparing

Wanneer je gaat isoleren wil je graag toekomstbestendig zijn. Daarvoor hebben wij de Staalkaart No-regret isoleren ontwikkeld. Bekijk voor informatie over naisoleren ook de Routekaarten van Topsector Energie.

Voor informatie over besparing door middel van ventilatie is deze WTW Staalkaart ontwikkeld.

Warmtetransitie

Komt er voldoende waterstof voor verwarmen van gebouwen? Dat weten we nog steeds niet goed. Lees verder …

Bijna iedereen is wel bekend met de bodemwarmtepomp. In de bodem wordt een waterbuffer aangelegd. Op 240 meter diepte zal het water dan zo’n 9 graden zijn. In de winter wordt warmte onttrokken en in de zomer wordt warmte toegevoegd tijdens het koelen van de woning. Oppervlaktewater kan ook gebruikt worden. Lees verder over warmtebronnen …

Meer weten over het gebruik van biobrandstoffen en biomassa, lees de Staalkaart Biomassa en Energie.

Om zelf actie te ondernemen hebben wij de volgende documenten over de jaren heen ontwikkeld:

Elders over de warmtetransitie

Opwek en Opslag

De batterij is de bekendste vorm van energieopslag. Maar er is veel meer mogelijk.  Lees verder over vormen van opslag …