Subsidie Biobased Isoleren Veenendaal

Met het webformulier onderaan deze pagina kunnen woningeigenaren van de gemeente Veenendaal subsidie aanvragen voor isoleren met biobased isolatiematerialen. Dit zijn natuurlijke en hernieuwbare materialen, zoals kurk, hennep en vlas. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn zeer vergelijkbaar met landelijke ISDE subsidie van de RVO. In het kort zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Een isolatiemateriaal dat als biobased wordt aangemerkt moet voor minimaal 70% uit biobased (natuurlijke) materialen bestaan. Voor een lijst van goedgekeurde materialen gebruiken we dezelfde meldcodelijst als die van de ISDE subsidie van het RVO waar bij staat aangegeven of deze biobased zijn of niet. 
  • De toegepaste isolatiemaatregelen moeten de Rd-waarde zoals vastgelegd in de ISDE behalen wat minimaal 3,5 m2 K/w is voor bodem-, vloer-, dak-, zolder-, vliering- en gevelisolatie.
  • De minimale hoeveelheid te isoleren oppervlak per maatregel is 20 m2 voor bodem-, vloer- dak-, zolder- en vlieringisolatie en 10 m2 voor gevelisolatie.
  • De woning heeft een label van B of slechter óf minimaal één slecht/matig geïsoleerd bouwdeel.
Voor de regio houden wij een algemene lijst van aanbieders en isolatiebedrijven bij. Voor deze subsidie hebben we ook exclusief de biobased isolatiebedrijven en webshops op een aparte lijst. Deze is niet uitputtend en alleen ter informatie, u mag zelf ook een ander bedrijf kiezen mits het voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.