Buurtwarmte

Inhoudsopgave

Wat is Buurtwarmte

We spreken van Buurtwarmte wanneer bewoners in een wijk of buurt(je) de handen ineen slaan en gezamenlijk naar een collectieve oplossing voor verwarmen zonder aardgas zoeken. Ook kunnen ze besluiten eigenaar te worden van de gezamenlijke oplossing: het warmtesysteem ontwikkelen, exploiteren en beheren. Meest gebruikelijk is om daar een coöperatie voor op te richten. Zo nemen ze samen de regie over de eigen, lokale en duurzame warmtevoorziening.

Hoe ziet een collectief systeem eruit?

Dat kan verschillend zijn, hieronder twee voorbeelden

Thermo Bello

Het eerste buurtwarmte project in Nederland is in 2007 gerealiseerd in Culemborg, in de wijk EVA-Lanxmeer, zie ook thermobello.nl en thermobello.nl/techniek.

Het warmtestation is een onderdeel van het Vitens drinkwater pompstation. De warmteproductie van circa 9.000 GJ/jaar (is ongeveer gelijk aan 9.000*3,16 = 28.440 m3 gas) wordt verzorgd door een elektrisch aangedreven warmtepomp in basislast (vermogen 750 kWth). De benodigde warmte wordt onttrokken uit de drinkwatervoorraad (‘reinwaterbassin’). De warmte wordt afgegeven aan het warmtenetwerk voor de verwarming van woningen en gebouwen. De warmte is vooral geschikt voor vloer- en wandverwarming en minder geschikt voor luchtverwarmingen en te laag in temperatuur voor bereiding van warm tapwater. Het geleverde water heeft een temperatuur van maximaal ca. 50 °C., maar doorgaans rond 40 °C. In het station staan twee gasketels (2x 500 kWth, ca 2000 GJ/jaar) voor bijverwarming bij koud weer en om warmte te produceren bij uitval van de warmtepomp (service of storing).

Klein collectief, nog niet bestaand

Een voorbeeld van een niet bestaand klein collectief systeem op basis van bodemwarmte voor 10 woningen en een schoolgebouw:

Een bodemwarmtebron
Hiervoor zou een bodembron van circa 150 kW nodig zijn.
Rood is de warmtetoevoer en koud de retourleiding.
Uitgaande van de aanleg van een dubbele U-lus in de bodem die bestaat uit leemachtige zand is circa 3.300 meter aan bronboring nodig. Dit kan worden verspreid over 14 bronboringen met een diepte van 240 meter.
De bron zal water van ongeveer 9 graden Celcius aanleveren en kan zomers gebruikt worden om de woning te koelen.
Een pomp zorgt voor de circulatie.
Levensduur is circa 50 jaar.


Opwarming van het bronwater naar (lage) verwarmingstemperatuur

Dat kan met een centrale warmtepomp of met een individuele warmtepomp per gebouw. In het eerste geval is in elk gebouw nog aparte installatie voor bereiding van tapwater nodig.

Wat is er nog meer nodig?

In Denemarken zijn coöperatieve warmtebedrijven heel gewoon. Overheden en coöperaties hebben dezelfde belangen en werken goed samen. Banken beschouwen deze bedrijven als een solide investering, er is ook nog nooit eentje failliet gegaan. Bewoners zijn dik tevreden over deze bewonersbedrijven. 

Hoe anders is de situatie in Nederland. Het voorstel voor de nieuwe warmtewet spreekt enkel van publieke en private warmtebedrijven, er is geen positie voor warmtecoöperaties.

Wil een groep enthousiaste koplopers aan de slag met zoeken naar opties voor Buurtwarmte, dan bieden wij samen met onze koepelcoöperatie Energie Samen daarbij hulp, zie ook buurtwarmte.energiesamen.nu