Voorbeeldwoningen

In de Foodvalley

De hier verzamelde voorbeelden zijn vooral bedoeld als inspiratiebron voor gebouweigenaren. Ben je geïnspireerd en wil je ook aan de slag? Je kunt een eigen woningdossier aanmaken met ons Hoomdossier. Maar ook een energie-adviseur om deskundig advies vragen. Tot slot kan het Energieloket in jouw gemeente je ook met informatie op weg helpen en ondersteunen.

In het kaartje zijn op dit moment voorbeeldwoningen uit de Zeeheldenbuurt en Bloemenbuurt in Ede te zien. De blauwe pins hebben een adviesrapport gehad. De groene pins zijn woningen die inwoners zelf als voorbeeld hebben aangedragen.
Hieronder vind je ook  de lijst van woningen.

Ede Bloemenbuurt

In de Bloemenbuurt wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om van het aardgas af te gaan. Welke maatregelen zijn nodig om naar aardgasvrij (ready) te gaan? Voor de voorbeeldwoningen zijn stappenplannen opgesteld, waarbij volledig uitgegaan is van de situatie bij bouw. Dus aangenomen dat nog geen enkele bewoner verduurzaamd heeft.

Tussenwoning 1952

Geraniumlaan - Ede

Hoe ziet het stappenplan naar aardgasvrij (ready) eruit?

Het gemiddeld gas en elektriciteitsverbruik in een ongeïsoleerde woning van dit bouwjaar kost ongeveer € 3.500 per jaar. Met isolatie en een hybride warmtepomp kan per jaar € 1.200 bespaard worden.

Tussenwoning 1973

Klaphekweg- Ede

Hoe ziet het stappenplan naar aardgasvrij (ready) eruit?

Het gemiddeld gas en elektriciteitsverbruik in een ongeïsoleerde woning van dit bouwjaar kost ongeveer € 2.000 per jaar. Met isolatie en een hybride warmtepomp kan per jaar € 1.000 bespaard worden.

Tussenwoning 2001

Primulalaan- Ede

Hoe ziet het stappenplan naar aardgasvrij (ready) eruit?

Het gemiddeld gas en elektriciteitsverbruik in een ongeïsoleerde woning van dit bouwjaar kost ongeveer € 2.400 per jaar. Er zijn geen isolatiemaatregelen nodig. Met zonnepanelen en elektrisch koken kan € 1.000 per jaar bespaard worden. Een hybride warmtepomp bespaart zo’n € 100 per jaar.

Twee-onder-een-kap 1956

Klaphekweg- Ede

Hoe ziet het stappenplan naar aardgasvrij (ready) eruit?

Het gemiddeld gas en elektriciteitsverbruik in een ongeïsoleerde woning van dit bouwjaar kost ongeveer € 4.500 per jaar. Met isolatiemaatregelen, zonnepanelen en een warmtepomp kan per jaar € 3.000 bespaard worden.

Twee-onder-een-kap 2002

Hakselseweg - Ede

Hoe ziet het stappenplan naar aardgasvrij (ready) eruit?

Deze woning is al goed genoeg geïsoleerd voor een warmtepomp. Met zonnepanelen en een warmtepomp kan per jaar € 1.500 bespaard worden. 

Vrijstaand '30

Tuinderslaan- Ede

Hoe ziet het stappenplan naar aardgasvrij (ready) eruit?

Het gemiddeld gas en elektriciteitsverbruik in een ongeïsoleerde woning van dit bouwjaar kost ongeveer € 5.500 per jaar. Met behulp van isolatie en zonnepanelen kan per jaar € 3.300 bespaard worden.

Ede Zeeheldenbuurt

Hoekwoning 1958

Wilterdinkstraat - Ede

Kan deze woning uit de Zeeheldenbuurt met een (hybride) warmtepomp verwarmd worden?

Het werkelijk gasverbruik is bijna de helft van het gemiddelde voor dit type woning. Daardoor is de hybride warmtepomp in combinatie met zonnepanelen de beste optie en bespaart gemiddeld over 15 jaar zo’n € 90 per jaar.

Tussenwoning 1981

Witte de Withstraat - Ede

Kan deze woning uit de Zeeheldenbuurt met een (hybride) warmtepomp verwarmd worden?

Het werkelijk gasverbruik is circa 70% van het gemiddelde voor dit type woning. Alle opties zijn duurder dan op gas blijven. Gecombineerd met zonnepanelen kost het gemiddeld over 15 jaar zo’n € 176 per jaar extra.

Hoekwoning 1960

Bettekamp - Ede

De zoektocht naar aardgasvrij van Bert

Na een presentatie in de Zeeheldenbuurt over isolatie en energiebesparing heeft Bert in 2010 de muren laten isoleren met HR thermo pearls. Het effect was dat het gasverbruik met een derde verminderde van ca 2.400 m3 naar ca 1.600 m3.

Lees hier de stappen die Bert nog meer heeft genomen.

Vrijstaande woning voor 1945

Buitenzorglaan - Ede

Kan deze woning uit de Zeeheldenbuurt met een (hybride) warmtepomp verwarmd worden?

Deze vrijstaande woning kan met enkele isolatiemaatregelen van het gas af. Voor de warmteoplossing staan in het rapport 3 opties met besparingen tot ongeveer € 1000 per jaar. 

Tussenwoning 1966

Banckertplein - Ede

Kan deze woning uit de Zeeheldenbuurt met een (hybride) warmtepomp verwarmd worden?

Het werkelijk gasverbruik is circa 50% van het gemiddelde voor dit type woning. Alle opties zijn duurder dan op gas blijven. Gecombineerd met zonnepanelen bespaart aardgasvrij per jaar € 977 euro.

Hoekwoning 1975

Bettekamp - Ede

Kan deze woning uit de Zeeheldenbuurt met een (hybride) warmtepomp verwarmd worden?

Het werkelijk gasverbruik is bijna het gemiddelde voor dit type woning. Met een hybride warmtepomp en zonnepanelen kan hier € 2.387 per jaar bespaard worden.

Vrijstaande woning 1980

Anrhemseweg Otterlo- Ede

Dick vertelt hoe hij zijn eigen woning uit de jaren ’80 verduurzaamd heeft, welke keuzes onderweg gemaakt zijn en hoe hij in de toekomst van het aardgas af kan gaan. Hij heeft 90% van zijn gasverbruik verminderd en zonnepanelen gelegd om het stroomverbruik te compenseren.

Voorbeeldwoningen van elders

De Standaard

Expertise Centrum Warmte

Om een beeld te krijgen op welke manieren woningen aan de Standaard voor isolatie kunnen voldoen zijn een aantal voorbeelden van met name tussenwoningen gemaakt.

Energie voorbeeldwoningen

Houten

Energie Voorbeeld Woningen omvat 40 woningen waarvoor een adviesrapport is opgesteld. En ook  voorbeelden van inwoners die al veel aan hun huis hebben gedaan. Bijvoorbeeld met isolatie, het nul-op-de-meter maken van hun huis of andere innovatieve acties.

Voorbeeldwoningen

Nijmegen

Gemeente Nijmegen heeft in diverse wijken adviesrapporten laten opstellen. Deze kunnen gedownload via het online portaal van (NEBA) Nijmeegs EnergieBespaarAdvies.

Voorbeeldwoningen

Klaar is Case

Op Klaar-is-Case zijn voltooide verduurzamings projecten te zien om de energietransitie te stimuleren. Deze projecten laten zein hoe verduurzaming efficiënt én effectief is. Deze website wordt onderhouden vanuit Koninklijk Bouwend Nederland en de Energiebespaarcoalitie.

Jouw woning hier?

Wil jij met jouw woning anderen inspireren?

Belangrijk!

Alle bij een voorbeeldwoning genoemde oplossingen, bedragen en besparingen zijn met de op dat moment beschikbare kennis en gegevens zo goed mogelijk bepaald. Deze zijn tegelijkertijd altijd slechts indicatief en /of een momentopname.

Gaat men eenmaal aan de slag met de eigen woning, dan zullen die bedragen sterk af van de marktprijzen, die op hun beurt ook weer kunnen verschillen al naar gelang de uitvoering, de aannemer/installateur en specifieke omstandigheden. De daadwerkelijke besparingen voor een specifieke woning hangen daarnaast ook af van zaken als de samenstelling van het huishouden en de persoonlijke wensen op het vlak van comfort.

Aan deze voorbeelden kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.