Kenniskring VvE’s

Wie zijn wij?

Onze Kenniskring Duurzame VvE’s Foodvalley is gestart in september 2019. Wij organiseren de uitwisseling van kennis en ervaring, casussen en praktijkproblemen om zo de verduurzaming van VvE’s te steunen. De Kenniskring staat open voor VvE’s, Gemeenten, Energieloketten, VvE procesbegeleiders, VvE beheerders, Bouwadviesbedrijven, Installateurs en EPA-W adviseurs.

Lidmaatschap is gratis en aanmelden kan via dit formulier.

Bekijk hier het verslag van de laatste sessie die in het teken van groen MJOP en mediation stond.

Neem bij vragen en behoefte aan ondersteuning contact op met het energieloket in jouw gemeente of regio.

Het proces van verduurzamen

Verduurzamen is voor VvE’s een complexer proces dan voor een individuele woningeigenaar. Hopelijk helpen onderstaande tips hierbij!

Ons doel

Verduurzaming van en voor VvE’s te helpen versnellen met minder kosten.

We hopen dit te bereiken door:

  • Door het organiseren van activiteiten voor uitwisselen van kennis en ervaring, casussen en praktijkproblemen.
  • VvE’s voorzien van onafhankelijke informatie, duidelijkheid verschaffen over de energie- en warmtetransitie en handelingsperspectief bieden.
  • Kennis vastleggen en delen met elkaar op een centrale plek (via deze website).
  • Inspirerende koplopers en voorbeelden bijeenbrengen.
  • Elkaar weten te vinden en elkaars expertise in kunnen zetten.