VvE’s naar aardgasvrij

De overheid heeft besloten dat vanaf 2026 warmtepompen verplicht zijn, wanneer de cv-ketels aan vervanging toe is. Appartementen en monumenten zijn uitzonderingen, omdat het voor een VvE bouwtechnisch niet altijd eenvoudig is om van aardgas af te stappen. Op deze pagina laten wij toch de opties zien voor VvE’s om van het aardgas af te stappen. Het minst ingrijpend zijn complexen die al ”centrale” of “blok” verwarming hebben. De volgende opties komen hier aan bod:

 1. Blok -> Blok
 2. Individueel ->Blok
 3. Individueel -> Individueel

Als eerste komen kort de alternatieven voor aardgas aan bod. Vervolgens worden de drie bovenstaande varianten verder uitgewerkt.

Een warmtepomp verwarmt op lagere temperaturen (45-55 graden Celcius). Het is daarom belangrijk dat de woningisolatie goed op orde is.

Alternatieven voor aardgas

Globaal gezien zijn dit de alternatieven voor aardgas:

 1. Aan sluiten op een (bestaand) warmtenet.
 2. Met elektriciteit alleen, zoals infraroodpanelen, elektrische ketels, vloer- en /of muurverwarming, elektrische radiatoren.
 3. Met elektriciteit én warmte uit de lucht, bodem of  (oppervlakte)water: hybride en volledige warmtepompen (met pvt panelen), airco’s. Deze werken met een (natuurlijk) koudemiddel of CO2. om de warmte over te brengen van de bron naar de cv.

Zie ikwilgasvrij.urgenda.nl voor een gedetailleerd overzicht van de opties 2. en 3. en de alternatieven voor tapwater en koken. Voor elk type warmtepomp wordt tevens aangegeven wat het rendement, de kosten, voordelen en nadelen zijn en voor welke type woning of eventueel appartement het alternatief toepasbaar is.

Let op: aircosystemen en lucht-lucht warmtepompen komen niet in aanmerking voor ISDE subsidie woningeigenaren, ISDE subsidie VvE’s, de SAH subsidie of de VvE energiebespaarlening van het warmtefonds.

Wat komt er bij kijken?

We gaan er vanuit dat het streven is om op lage temperatuurverwarming over te gaan. De stappen die in alle gevallen nodig zijn:

 • Inventariseren warmtevraag per appartement.
 • De 50 graden test met de huidige verwarmingsinstallatie.
 • Per appartement: eventueel boosters of lage temperatuur radiatoren, over op inductie koken, aanpassing meterkast.
 • Uiteraard is ook voor (bijna) alles de toestemming van de ALV nodig.
 • Mogelijk zijn aanpassingen aan het huishoudelijk reglement en/of de splitsingsakte nodig. zijn. Via het huishoudelijk reglement zal de voorkeur hebben, dan hoeft geen notaris ingeschakeld.

Omdat we nu toch bezig zijn, nemen we de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen ook meteen mee.

Type aanpak Bouwtechnisch En verder
1. Blok -> Blok
 1. Kan aangesloten op een bestaand warmtenet? Zo ja, is de centrale pomp wellicht herbruikbaar? Zo nee, ga verder met stap 2.
 2. Inventarisatie geschikte warmtepompen en oplossingen voor tapwater.
 3. PVT, lucht-lucht, water-water en hybride: waar kan de buitenunit staan; indien op het dak, via de cv-afvoer koker naar het appartement? Andere opties?
 4. Eventuele aanpassing centrale ruimte(n) en meterkast.
 5. Vervanging huidige installatie en afsluiten van aardgas.
 6. Zonnepanelen voor algemeen en / of individueel gebruik installeren.*)

Kosten voor VvE, verrekening via servicekosten en bemetering per appartement.

2. Individueel -> Blok
 1. Stappen 1. tot en met 6. van de vorige aanpak.
 2. Voor de appartementen:
  – Kunnen de warm water aanvoerleidingen via de kokers van de CV afvoer? Zijn er andere mogelijkheden?
  – Aansluitset nodig op de plaats van de CV ketel.

Kosten voor VvE, verrekening via servicekosten en bemetering per appartment.

Iedereen moet in principe tegelijk over -> desinvestering voor mensen met nieuwere cv-ketel.

3. Individueel -> Individueel
 1. Welke type installaties voor verwarmen en  tapwater zijn mogelijk? Dit kan per appartement verschillen: een zeer goed geïsoleerd en klein (tussen)appartement kan mogelijk met airco en /of infrarood verwarmd worden.
 2. PVT, lucht-lucht, water-water en hybride: waar kan de buitenunit staan; indien op het dak, via de cv-afvoer koker naar het appartement? Andere opties?
 3. Over op elektrisch koken.
 4. Vervanging huidige installatie en afsluiten van aardgas.
 5. Zonnepanelen voor algemeen en / of individueel gebruik installeren.*)

Kosten voor appartementseigenaar, maar meer keuzevrijheid.

Check waar de ALV over moet beslissen. Richt bij voorkeur een commissie duurzaamheid in pak dit zo mogelijk collectief voor de hele VvE tegelijk.

Wellicht is een nieuwe indeling van het dak nodig voor de plaatsing van de individuele installaties.

Vastleggen voorwaarden voor aanleg en gebruik van een warmtepomp zoals afmetingen, locatie, onderhoudskosten,
geluidshinder en aansprakelijkheid.

*) Toelichting zonnepanelen

Is er plek op het dak voor algemeen en/of voor eigen gebruik? Zo ja, kunnen de panelen voor individueel gebruik via de cv-afvoer kokers aangesloten op de individuele meterkast? Zijn er andere mogelijkheden? Hoe zit het met de brandveiligheid?

Wanneer het technisch te ingrijpend is om voor individueel gebruik zonnepanelen te leggen, of het dak niet volkomt, dan kan overwogen worden om het dak toch vol te leggen via de SCE subsidieregeling.

Wellicht is een nieuwe indeling van het dak nodig voor de plaatsing van de zonnepanelen .