Energie Diensten Bedrijf

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is een stichting opgericht op verzoek van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Het doel is om de verduurzaming van bestaande particuliere woningen te versnellen. Hieronder vallen ook de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) van appartementencomplexen.