Enquête Vogelbuurt

U heeft een paar weken geleden een brief ontvangen waarin we uitleggen wat onze plannen zijn voor het verduurzamen van de Vogelbuurt. In de Transitievisie Warmte van de gemeente Ede is de Vogelbuurt aangewezen als focusbuurt voor isolatie. Dit betekent dat wij in uw wijk willen beginnen met het ondersteunen van het duurzamer maken van woningen en samen met de buurt willen onderzoeken wat een passend alternatief voor aardgas is.

Met deze enquête willen we een duidelijk beeld krijgen van de huidige situatie in de Vogelbuurt en willen we graag uw mening horen over energiebesparing en verduurzaming. Ook zijn we benieuwd naar waar u misschien hulp bij kunt gebruiken als het gaat om energiebesparing.

We hopen dat u de tijd wilt nemen om de enquête in te vullen. De enquête duurt ongeveer 10 minuten. Uw input is van onschatbare waarde en zal ons helpen om de Vogelbuurt samen duurzamer te maken!

Aanmeldgegevens