Noordwest op weg naar aardgasvrij-ready​

Samen met inwoners uit Noordwest werken Gemeente Wageningen, Energie Samen Foodvalley en Bewonersvereniging Noordwest aan energiebesparing en woningisolatie. Uiteindelijk willen we de overstap kunnen maken naar verwarmen zonder aardgas.

In alle delen van de wijk gaan we aan de slag met acties om energie te besparen en huizen beter te isoleren en ventileren. In Noordwest West ligt een warmtenet. De werkgroep Warm In Noordwest is actief met de verduurzaming van het warmtenet. Noordwest Oost verwarmt men met aardgas. Voor dit oostelijke deel weten we nog niet wat de beste aardgasvrije oplossing is of oplossingen zijn. We zijn daarom bezig om dit verder te onderzoeken.

Daarnaast nog speelt in deze wijk, is dat het elektriciteitsnet al aardig vol zit. (Net als in vele andere wijken in Gelderland). Het probleem van netcongestie. De gemeente is hierover in gesprek met Alliander. Dit wordt meegenomen in het onderzoek naar fossielvrije oplossingen.  

Via deze webpagina, de nieuwsbrief per mail en in het krantje van Bewonersvereniging Noordwest zullen wij ons best doen om te informeren en communiceren.

Tweede meedenkavond 29 februari

Expert Team Warmte van de Provincie Gelderland heeft een quickscan uitgevoerd van aardgasvrije oplossingen in het aardgasgedeelte van Noordwest. Deze is met de meedenkgroep doorgenomen.  Er zijn nog geen conclusies uit te trekken. Er waren nog veel vragen en het behoeft meer nuancering en context. Twee zaken spelen een belangrijke rol in Noordwest,  het warmtenet in west en netcongestie. De gemeente pakt beide onderwerpen op.

VvE Hooilandplein I is aan de slag gegaan met verduurzamingsplannen.

Niki Jansen van de gemeente heeft met de Woningstichting gesproken. Zij willen op de hoogte blijven, maar haken nog niet aan bij het overleg.

 

Nieuws vanuit de gemeente:

Niki Jansen gaat 6 maanden met verlof. Dirk-Wim in ’t Hof vervangt haar. Daarnaast is er vanaf mei een extra collega voor warmte transitie bij de gemeente, Tim den Hoedt.

Dit jaar krijgt de communicatie over de warmtevisie van de gemeente (en de bijbehorende website) een update.

 

Voorlopers en acties

Johan en Ine

Het lukte Johan en Ine hun huis energieneutraal te maken. Muren en dak zijn van binnen geïsoleerd met 10 centimeter schuim en onder de vloer zit tonzonfolie. De vaste ramen hebben tripleglas en de draaiende delen HR++ glas. Het dak ligt vol zonnepanelen en ze hebben een warmtepomp.

Peter

HR++-glas op de hele benedenverdieping was een goede keuze, zowel voor de energierekening als voor het comfort. Ook isoleerde Peter de vloer van onderaf extra met tien centimeter purschuim. In de kruipruimte kwamen nog extra isolatiekorrels.

Actief meedoen?

Wil jij inwoners in jouw buurt inspireren en helpen met verduurzamen, meld je dan aan!

Help je buren met:

Meedenkgroep

Heb je zin en tijd om mee te denken? Kopers en huurders zijn beiden welkom. 

Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Pauline Schakenbos via mail.

Warmtebeeldcamera lenen

Met behulp van een warmtefoto kunje inzicht krijgen in hoe je huis warmte verliest en of er grote lekken in de woning zijn. 

Om een goede warmtefoto te kunnen maken moeten de weersomstandigheden wel meezitten. Zo moet het temperatuurverschil tussen binnen en buiten tenminste 10 graden zijn en droog met weinig wind. 

Je kunt een warmtebeeldcamera gratis lenen bij het Energieloket. Druk op de knop hieronder om je aan te melden.

Meedoen elektrische deelauto

Misschien overweeg je een elektrische auto, misschien wil je je eigen auto wegdoen en overstappen op een deelauto, of misschien zou je graag af toe elektrisch willen rijden. Allemaal redenen om met anderen een auto te delen. Op Meedoen aan elektrische auto in NW lees je er meer over.

Op onzeauto.com kun je zien hoe het autodelen werkt en kun je vrijblijvend je interesse doorgeven.

Handige info en hulp

Op Wageningen Woont Duurzaam zijn meer plannen en informatie te lezen om energie te besparen en duurzaam op te wekken.

De bewonersvereniging wordt gevormd door vrijwilligers die samen met de bewoners activiteiten en werkgroepen organiseren.

Voor de warmtetransitie bestaat binnen de vereniging de werkgroep Warm Noordwest

Eerste meedenkavond

Tijdens de eerste meedenkavond op 2 november waar 10 bewoners hebben meegedacht kwamen we op de volgende acties:

  1. De wijk wordt ingedeeld naar verschillende types woningen. Van elk type willen we de meest interessante maatregelen weten die nog genomen kunnen worden. Dit gaan we ook in beeld brengen en delen via de website.
  2. Er zijn ook VvE’s in Noordwest waar aandacht voor is gevraagd. Wat zijn voor deze appartementencomplexen de beste energiebesparende maatregelen? En op welke manier kan de VvE dit betalen?  Het energieloket gaat een VvE op hun verzoek al verder helpen. Er zijn namelijk interessante subsidies en regelingen.  Andere VvE’s kunnen zich ook aanmelden via het energieloket!
  3. We organiseren burenacties. Wie wil er isolatiemaatregelen nemen en kunnen we dit dan collectief inkopen?
  4. We starten een onderzoek naar aardgasvrije oplossingen voor de wijk. Dit is een complexe puzzel.
  5. We gaan in gesprek met Alliander over het elektriciteitsnet en kijken of er oplossingen zijn voor de netcongestie.
  6. We starten warmtecamera acties. Wil jij ook een warmtefoto van je huis of appartement om te zien waar je warmte verliest? Meld je aan.
  7. Via deze webpagina, de nieuwsbrief per mail en in het krantje van Bewonersvereniging Noordwest zullen wij ons best doen om te informeren en communiceren.