privacyverklaring

De bescherming van persoonlijke gegevens staat bij Energie Samen Foodvalley hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacybescherming

Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van onze klanten en websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Energie Samen Foodvalley gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:

  • je hier zelf om verzocht hebt; en/of
  • een wettelijk voorschrift of rechtspraak dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Energie Samen Foodvalley en de consument in kwestie; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument.

Energie Samen Foodvalley houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen. Ook houden wij ons aan de regels van het ‘Bel-me-niet’-register.
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben wij de verwerking van de gegevens aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), gevestigd te Den Haag.
De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is Energie Samen Foodvalley. 

Verwerking van persoonsgegevens

Energie Samen Foodvalley legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van de aan jou te verlenen service en/of een andere met jou gesloten overeenkomst en/of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van Energie Samen Foodvalley.

Alle persoonsgegevens die bij ons bekend zijn en nodig zijn voor onze diensten, heb je zelf opgegeven en deze kun je altijd inzien en wijzigen via je account. Uit veiligheidsoverwegingen moet je hiervoor altijd inloggen. Wanneer het niet meer noodzakelijk is je gegevens te bewaren, zullen wij die wissen.

Als je jouw gegevens (deels) wilt laten verwijderen kunt je dit als volgt doorgeven: per e-mail naar service@energiesamenfoodvalley.nl. Ook vragen of klachten over ons privacybeleid en/of ons cookiebeleid kun je zo aan ons melden.

Cookies

Energie Samen Foodvalley houdt gegevens bij van het bezoek op onze websites. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Energie Samen Foodvalley houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.

Bestellen via website

Als je iets op onze website bestelt, verstuur je jouw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien.

Wijzigingen

Energie Samen Foodvalley behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid van Energie Samen Foodvalley.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. 

Zie voor meer informatie over de AVG: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail aan service@energiesamenfoodvalley.nl.