Warmtebronnen

De Nederlandse Vereniging Duurzame energie (NVDE) heeft een summiere, heldere en overzichtelijke brochure van 32 pagina’s gemaakt ten behoeve van de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën, die de stand van de ontwikkeling laat zien van 6 type (duurzame) warmtebronnen (medio 2019). Aardgas, elektriciteit en groen gas of waterstof worden daarin niet meegenomen. Voor meer informatie over waterstof zie hier.

Voor elk van onderstaande bronnen geeft de brochure steeds in 4 sheets een korte  toelichting met visual. Tevens in welke situatie(s) de bron toepasbaar is, de potentie en aandachtspunten, met doorverwijzingen naar meer informatie en tot slot een of meer voorbeelden van projecten in Nederland.

Type bronMinimale waarden die opgeteld tot de standaard leidenIndividueel/
Blokgebonden
Collectief
BodemenergieGeothermie (>500m diep)
(via warmtenet)
 
 Ondiepe bodemenergie (<500m diep)
(gebouwgebonden of via warmtenet)
OmgevingswarmteLucht (via warmtepomp)
AquathermieThermische energie uit oppervlakte-, en afvalwater
(via warmtepomp of warmtenet)
Zonne-energieZonnewarmte
(gebouwgebonden of via warmtenet)
BiomassaVia biomassacentrale (via warmtenet), bioketels
(gebouwgebonden) 

 

Hout-, en pelletkachels (gebouwgebonden)

Restwarmte

Elektriciteits- en afvalverbrandingscentrale (via warmtenet)

Industriële restwarmte (via warmtenet)

 

Met ‘blokgebonden’ wordt bijvoorbeeld een VvE, buurt of wijk bedoeld.

Warmtebehoeftes worden als volgt ingedeeld:

  • Hoge temperatuur HTW): > 70 graden
  • Midden temperatuur MTW): 50-70 graden
  • Lage Temperatuur LTW): < 50 graden

Temperaturen van < 55 graden zijn wel geschikt voor ruimteverwarming maar niet voor warm tapwater. Door bij te verwarmen kan de temperatuur natuurlijk verhoogd worden, doch dat kost dan weer extra energie. In sommige gevallen is voor ruimteverwarming op lagere temperatuur aanpassing van de radiatoren nodig.

Elke bron kan overigens ook uitgeput raken!

Financieel

Op financieel vlak zijn er drie verschillende onderdelen die een rol spelen in de kosten.

  • De investeringen in de ontwikkeling.  Voor een geothermiebron lopen de ontwikkelkosten in de miljoenen. Een particuliere woningeigenaar met een eigen ondiepe bron is voor de aanschaf van pomp en boring € 10.000 – 25.000 kwijt (prijspeil 2018).
  • Kosten van productie en beheer. Ook deze verschillen sterk per type warmtebron.
  • De prijs die de afnemer moet betalen voor de warmte. Wordt de warmte van de geothermie via een warmtenet geleverd, dan betaalt de afnemer eenmalig voor het aansluiten op het warmtenet en voor de afgenomen warmte de (markt)prijs per eenheid. Na aanschaf van een geschikte warmtepompen het slaan van de bron betaalt de particuliere woningeigenaar € 0 voor afname.

Bronnen en referenties

Op de website van het Netwerk Aquathermie is heel veel informatie te vinden. Deze website stopt eind 2023, waar alle informatie heen zal gaan wordt nog bepaald.
Brochure van NVDE

Reportage over Aquathermie uit het nrc d.d. 7 augustus 2019.