energietransitie Bloemenbuurt

Enquête wensen aardgasvrij inwoners

Gemeente Ede wil graag weten wat u belangrijk vindt bij de keuze voor een alternatief voor aardgas. En hoe de gemeente u kan helpen uw woning energiezuiniger te maken.  De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om de plannen af te stemmen op de wensen van de inwoners.

Een lid van ons team zal tussen 28 november en 23 december langs komen met deze enquête. Als dank ontvangt u een voucher van 60,50 voor de aanschaf van energiebesparende middelen bij Edese ondernemers. U mag de enquête ook online invullen.

Voorbeeld woning

Op 29 juni lieten experts van Platform Duurzaam Samenwerken en het Energieloket zien hoe je in een tussenwoning uit de jaren vijftig uit de Bloemenbuurt het beste energie kunt besparen met kleine en isolatiemaatregelen. 

Ranonkellaan

Woonstede wil de huurwoningen in de Ranonkellaan goed gaan isoleren en geschikt maken om van het aardgas af te gaan (aardgasvrij-ready). Woningeigenaren worden ondersteund door gemeente Ede en kunnen ook meedoen. Een aantal huurders en woningeigenaren vormen samen de adviesgroep vanuit de bewoners.

Hoomdossier

Elke woningeigenaar kan gratis met het Hoomdossier aan de slag voor zijn woning en inzichtelijk maken wat de mogelijkheden voor energiebesparing zijn.

Op weg naar Aardgasvrij (ready)

In 2020-2021 heeft een Meedenkfase met bewoners plaatsgevonden en geleid tot de keuze om de wijk tot 2030 verder te verduurzamen. Zodat we daarna (stapsgewijs) van het aardgas af kunnen. Voor meer informatie:
Technische rapportage
Nota van Uitgangspunten

Sinds voorjaar 2022 werken gemeente Ede, Energie Samen Foodvalley en Woonstede samen met de inwoners aan de uitvoering.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met anouk@energiesamenfoodvalley.nl, of 06-5479369.

Uitgangspunten

De meedenkgroep van bewoners en gemeente Ede hebben voor de route naar aardgasvrij samen de volgende uitgangspunten gesteld:

  • We combineren de aardgastransitie zoveel mogelijk met energiebesparing.
  • We zetten in op aardgasvrij per 2030 waar het al kan en klaar voor aardgasvrij voor de overige gebouwen.
  • Doelmatige inzet van beschikbare warmtebronnen: hoe duurzamer hoe beter.
  • Het gat tussen budgetneutraal en daarboven moet opgelost worden.
  • Alle inwoners van de wijk krijgen de kans om mee te denken en doen in het proces.