energietransitie Bloemenbuurt

Op naar Aardgasvrij (ready)

Sinds voorjaar 2022 werken gemeente Ede, Energie Samen Foodvalley en Woonstede samen met de inwoners aan de uitvoering.  Wil je op de hoogte gehouden worden van de vorderingen, abonneer je via de knop hieronder op de nieuwsbrief.

Nieuw: Stappenplannen verduurzaming

Voor de meest voorkomende woningtypes in de Bloemenbuurt is nu een concreet stappenplan uitgewerkt. Per voorbeeldwoning is overzichtelijk beschreven welke maatregelen mogelijk zijn, wat dat oplevert en hoeveel het kost.

Subsidies en Leningen

Op 25 april kwamen ongeveer 20 bewoners uit de Bloemenbuurt naar het raadhuis voor meer informatie over de energietransitie, alternatieven voor aardgas en leningen & subsidies. Dankzij deze bijeenkomst hebben we deze brochure leningen en subsidies gemaakt als een handig overzicht.

Ranonkellaan

Woonstede wil de huurwoningen in de Ranonkellaan goed gaan isoleren en geschikt maken om van het aardgas af te gaan (aardgasvrij-ready). Woningeigenaren worden ondersteund door gemeente Ede en kunnen ook meedoen. Een aantal huurders en woningeigenaren vormen samen de adviesgroep vanuit de bewoners.

Woningdossier

Elke woningeigenaar kan gratis met ons Hoomdossier aan de slag voor zijn woning en inzichtelijk maken wat de mogelijkheden voor energiebesparing zijn.

Voorbeeldwoningen

Laat je inspireren door voorbeeldwoningen in jouw buurt of straat. Voor sommige voorbeelden is een advies voor alternatieven voor aardgas uitgewerkt. Maar ook voorbeelden van inwoners die al veel aan hun huis hebben gedaan. Bijvoorbeeld met isolatie, het nul-op-de-meter maken van hun huis of andere innovatieve acties.

Aardgasvrij

Op 27 juni en 29 juni organiseerden gemeente Ede en Energie Samen Foodvalley bijeenkomsten over de mogelijke alternatieven voor aardgas voor de Bloemenbuurt. Een expert op het gebied van warmtepompen en een vertegenwoordiger van het warmtebedrijf waren aanwezig. We hebben besproken wat per wijkdeel en woningtype de meest voor de hand liggende opties zijn. Daarbij gingen we in de aanpassingen die nodig zijn in de woning, de kosten en de planning.

Isoleren

Op 22 en 23 mei organiseerden Gemeente Ede en Energie Samen Foodvalley bijeenkomsten over een aantal veel voorkomende woningtypes in de Bloemenbuurt. Voor elk type woning werd het Stappenplan Verduurzaming doorgenomen. In kleinere groepen werd deze samen met een energieadviseur doorgenomen. Er is besproken wat de mogelijkheden en verwachte kosten zijn om dat woningtype te verduurzamen. Hierbij was ook aandacht voor het belang van ventilatie, de invloed van gedrag op het energieverbruik en de mogelijke materialen om de woning goed te isoleren.

Van het aardgas af: hoe

In 2020-2021 heeft een Meedenkfase met bewoners plaatsgevonden en geleid tot de keuze om de wijk tot 2030 verder te verduurzamen. Zodat we daarna (stapsgewijs) van het aardgas af kunnen. Voor meer informatie:
Technische rapportage
Nota van Uitgangspunten

Uitgangspunten

De meedenkgroep van bewoners en gemeente Ede hebben voor de route naar aardgasvrij samen de volgende uitgangspunten gesteld:

  • We combineren de aardgastransitie zoveel mogelijk met energiebesparing.
  • We zetten in op aardgasvrij per 2030 waar het al kan en klaar voor aardgasvrij voor de overige gebouwen.
  • Doelmatige inzet van beschikbare warmtebronnen: hoe duurzamer hoe beter.
  • Het gat tussen budgetneutraal en daarboven moet opgelost worden.
  • Alle inwoners van de wijk krijgen de kans om mee te denken en doen in het proces.