energietransitie Ranonkellaan

Ranonkellaan aardgasvrij- ready

Gemeente Ede en Woonstede hebben samen met de adviesgroep van bewoners een betaalbare aanpak isoleren en aardgasvrij voorgesteld voor woningen 1 tot en met 52 aan de Ranonkellaan Meer dan 70% van de huurders heeft met het voorstel ingestemd.

De werkzaamheden voor de huurders (en woningeigenaren die mee willen doen) zijn inmiddels in gang gezet.

Er komen extra subsidiemogelijkheden voor woningeigenaren die hun woning willen isoleren. Gemeente Ede zal woningeigenaren aan de Ranonkellaan 1 t/m 52 daarover informeren.

Ranonkellaan Projectgebied

Verduurzaming woningen

De huurwoningen Ranonkellaan 1 t/m 52 worden geïsoleerd: de onderkant van de begane grond vloer,  buitenmuren, buitendeur, het dak van buitenaf en nieuwe kozijnen met HR++ glas . Tegelijkertijd met onderhoud:  oude badkamers en keukens worden vervangen, schilderwerk en voegwerk van de buitenmuren. Een aansluiting voor elektrisch koken wordt gemaakt. Alle huurwoningen krijgen zonnepanelen. De huur wordt niet verhoogd.

De woningeigenaren van Ranonkellaan 1 t/m 52 kunnen met deze werkzaamheden meedoen, zij krijgen een offerte van de aannemer.

De nieuwere woningen doen niet mee met deze aanpak. Voor de flat wordt in samenwerking met de Vereniging van Eigenaren en de beheerder een apart traject voor verduurzaming opgezet.

GroepStokstaartjes

Adviesgroep

De adviesgroep Ranonkellaan bestaat uit huurders van Woonstede en kopers.

De adviesgroep adviseert duurzaamheidspakket ‘standaard isolatie’ zonder huurverhoging. Met dit verduurzamingspakket wordt minimaal het energielabel A gehaald. Ook wordt voldaan aan de isolatiestandaard die de overheid hanteert. Woonstede heeft dit advies overgenomen.

Veelgestelde vragen

Gemeente Ede en Woonstede wil de woningen in de Ranonkellaan goed gaan isoleren en geschikt maken om van het aardgas af te gaan (aardgasvrij-ready). Woningeigenaren kunnen ervoor kiezen mee te doen.

Samen met de bewoners van de Ranonkellaan wordt bekeken of het ook haalbaar en betaalbaar is om de koopwoningen en huurwoningen van de Ranonkellaan aardgasvrij te maken. Dit moet worden gecombineerd met de geplande werkzaamheden aan riool en openbare ruimte. 

Woonstede wil de huurwoningen gaan renoveren tot minimaal energielabel A. Dat verbetert het comfort (minder tocht en kou) en verlaagt de energiekosten. Ook het regulier onderhoud van de woning wordt dan meegenomen. Mogelijke maatregelen zijn spouwmuurisolatie, dakisolatie, zonnepanelen, glasvervanging en zonnepanelen.

Bewoners van de Ranonkellaan kunnen zich opgeven voor een digitale nieuwsbrief. Alle bewoners worden op de hoogte gehouden via een huis-aan-huis nieuwsbrief.

De werkzaamheden starten naar verwachting in de eerste helft van 2023. Dan vindt ook het geplande onderhoud van de huurwoningen plaats.

De adviesgroep is samengesteld uit bewoners, zowel huurders als woningeigenaren. De adviesgroep denkt mee over het plan en bekijkt of de woningen betaalbaar aardgasvrij kunnen worden gemaakt.

Woningeigenaren uit de Ranonkellaan kunnen meeliften op de isolatiemaatregelen uit het plan van Woonstede. Natuurlijk mogen zij ook zelf aan de slag.

Dat is voor iedere woningeigenaar anders. Er zijn subsidiemogelijkheden en de gemeente verstrekt goedkope leningen bij het verduurzamen van de woning. Ook het voordeel van de energiebesparing kunt u meenemen in de berekening. Voordeel voor de koper is dat meeliften het voordeel heeft dat u de juiste begeleiding heeft en  ontzorgd wordt bij de keuze van maatregelen en de uitvoer.

Woonstede wil de verduurzaming naar label A gaan uitvoeren zonder huurverhoging.

Als er zonnepanelen komen worden de servicekosten wat verhoogd, de stroomopbrengst van de panelen gaat naar de huurders.

Voor het aanleggen van een (CV installatie, mocht die er nog niet zijn) wordt wel een huurverhoging gerekend.

U bent niet verplicht om mee te doen.

De wet bepaalt dat als ten minste 70 procent van de huurders instemt met het renovatievoorstel het voorstel geacht wordt redelijk te zijn. Vindt een huurder ondanks die meerderheid dat het voorstel in zijn geval toch niet redelijk is, dan ligt het initiatief bij hem om binnen acht weken de rechter te vragen een oordeel te geven over de redelijkheid van het voorstel. Stapt de huurder niet of niet tijdig naar de rechter dan wordt ervan uitgegaan dat hij alsnog heeft ingestemd met het voorstel. De huurder is dan verplicht zijn medewerking te verlenen.

Voor kopers geldt dat elke gebouweigenaar geheel individueel kan beslissen.

Voor elke woning wordt een woningopname gedaan. Dan wordt ook onderzoek gedaan naar de staat van de vloeren.

Voor alle huizen wordt waar nodig de elektriciteitsaansluiting aangepast en gaat voledoen aan de NEN 1010 (veiligheids)norm.

Voor de elektra in de openbare ruimte geldt dat in het kader van het herinrichtingsproject met de netbeheerder wordt gekeken of aanpassingen nodig zijn.

Als we van het gas af gaan, krijgen we dan alleen een inductiekookplaat? Mijn oven is namelijk ook op gas.
Deze vragen gaan we met de adviesgroep bespreken.

Huurders kunnen kijken op milieucentraal.nl voor meer informatie over verwachte gemiddelde energiebesparing. Kopers kunnen via het Hoomdossier van ValleiEnergie een overzicht van verwachte kosten en besparingen opvragen.

Uw woning wordt niet gesloopt. Woonstede gaat onderhoud uitvoeren om uw wooncomfort te verbeteren. Daarom heeft u geen recht op een woningurgentie naar een andere woning.