Deense warmtenetten zijn collectief bezit

In plaats van met individuele warmtepompen worden de meeste woningen in Denemarken verwarmd via collectieve hoogtemperatuur-netwerken. Bijzonder hieraan is dat woningbezitters zelf eigenaar zijn van het netwerk waarin ze deelnemen. Dat is ook een voorwaarde voor gunstige overheidsfinanciering, samen met duurzame opwekking, waarvoor vooral warmtepompen worden gebruikt. 64 procent van de Deense woningvoorraad is aangesloten op een warmtenet. Deze netten gebruiken warm water, van 70 tot 85 °C, dat verwarmd wordt met behulp van een centrale warmtepomp of soms biogas.

Het voordeel is dat de warmtenetten voor bewoners opereren zonder winstoogmerk. Verder wordt er wel gewoon betaald om aan de wijkverwarming deel te nemen en wordt het verbruik op individueel niveau in kWh gemeten. 

Een grote kanttekening bij deze vorm van warmteopwek is dat de warmte niet te ver vervoerd kan worden. Het warmteverlies bij het transport is anders te hoog en dan is het niet rendabel. 

Het handige aan dit soort projecten is dat ze ingesteld kunnen worden op de marktprijs. Met behulp van een buffervat kan wanneer de elektriciteitsprijs lager is extra warmte worden opgewekt en opgeslagen worden zodat als de elektriciteitsprijs duurder is de opwek voor een deel kan worden afgekoppeld en gebruik wordt gemaakt van het buffervat. Door deze werking worden er ook steeds grotere buffervaten geproduceerd en aangesloten op dergelijke projecten.

Voor meer informatie over dit soort projecten en met name de technische aspecten zijn te lezen bij Vakblad Warmtepompen.

Deel dit artikel