energietransitie Zeeheldenbuurt

Op naar Aardgasvrij (ready)

Sinds voorjaar 2022 werken gemeente Ede, Energie Samen Foodvalley, de Vereniging Zeeheldenbuurt samen met de inwoners aan de overstap naar verwarmen zonder aardgas.  Wil je op de hoogte gehouden worden van de vorderingen, abonneer je via de knop hieronder op de nieuwsbrief.

Uitkomsten wijkbrede vragenlijst

Ruim 300 bewoners hebben samen plannen voor 298 energiebesparende maatregelen, 108 bewoners zelfs al binnen 1 tot 5 jaar!

Download hier de complete rapportage:

Enquête 2023

Enquête 2023 in beeld

Met de uitkomsten maakt het Energieloket een gericht actieplan hoe zij de komende jaren bewoners het beste kunnen ondersteunen bij  energiebesparing en van het aardgas af.

Ook ontvingen we waardevolle feedback op de Routekaart. Over de aanpak in de wijk zijn de meeste bewoners tevreden, of staan hier neutraal tegenover. Verder geeft 26 procent van de ondervraagden aan ontevreden te zijn. Die ontevredenheid lijkt samen te hangen met de behoefte aan een aanpak op maat. Daar gaan we de komende tijd hard mee aan de slag.

Koplopers en burenhulp

Martijn

van Galenstraat

Martijn en zijn gezin wonen hier sinds juni 2022 en hebben toen meteen de vloer en spouw laten isoleren; tochtstrips, radiatorfolie, radiatorventilatoren, een slimme thermostaat en radiatorknoppen aangebracht; de cv opnieuw ingesteld.

Hun uiteindelijk doel is van het aardgas af en energieneutraal zijn.

Martijn helpt buren met:

André Klomp

Witte de Withstraat

De afgelopen jaren hebben André en zijn vrouw verschillende maatregelen genomen om energie te besparen en milieuvriendelijker te leven. Ook zijn dochter is “besmet” met het virus. Al sinds 1998 verwarmt André zijn huis met zonnecollectoren, dat bespaarde zo’n 7-9%. Veel kleine maatregelen zijn toegepast en ook zijn zonnepanelen aangeschaft. André start vanaf de september 2023 als energie-ambassadeur en voor hulp en advies te bereiken via het Energieloket Ede.

Familie Goedel

Kraatsweg

Hun vrijstaande woning uit in 1933 is inmiddels grotendeels geïsoleerd, heeft zonnepanelen en een hybride warmtepomp. Hiermee hebben ze label A en besparen enorm in de energiekosten.

Komt hier jouw naam?

locatie/adres

Wil jij jouw ervaringen delen met anderen  in jouw buurt? Anderen helpen?

Handige hulp

Nog niet aardgasvrij-ready of aardgasvrij? Met deze beslisboom kun je bekijken welke je stappen je kunt zetten.
Kom je er niet uit, neem dan contact op met het Energieloket.

Voorbeeldwoningen

Laat je inspireren door voorbeeldwoningen in jouw buurt of straat. Voor sommige voorbeelden is een advies voor alternatieven voor aardgas uitgewerkt. Maar ook voorbeelden van inwoners die al veel aan hun huis hebben gedaan. Bijvoorbeeld met isolatie, het nul-op-de-meter maken van hun huis of andere innovatieve acties.

Woningdossier

Elke woningeigenaar kan gratis met ons Hoomdossier aan de slag voor zijn woning en inzichtelijk maken wat de mogelijkheden voor energiebesparing zijn.